Uudised

02.01.201917.jaanuaril toimub vestlusring kakskeelsusest
17.jaanuaril kell 17.30 - 19.00 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses lastevanemate vestlusring "Rõõmud ja mured seoses la… Loe edasi
05.12.2018Toimus 4.klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaad
Juba kolmandat korda toimus 03. detsembril Tartu linna 4. klassidele Lille Noortekeskuses sotsiaalsete oskuste olümpiaad. Kokk… Loe edasi
04.12.2018Kogume laste arengu toetamiseks mängu- ja õppevahendeid
On jõuluootuse, rahu ja headuse aeg. Just nüüd on sobiv aeg mõelda igale lapse ja tema perele ning võimalusele jagada… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Meie teenused

Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse ühe suuna eesmärgiks on aidata lapsi nii õpi-, käitumis-, kui emotsionaalsete probleemide korral ning toetada peresid raskuste ennetamisel ning ületamisel. 

Meie spetsialistid pakuvad psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning olenevalt vajadusest toimub see individuaalse-, pere- või grupinõustamise vormis. Keskuse töötajaid toetab selles tegevuses ka lastepsühhiaater.

Üldjuhul algatab nõustamise haridusasutus, kui märgatakse, et lapse edukas toimetulek on häiritud ning seni pakutud tugiteenused ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Selleks, et meie töötajad saaksid leida lapse jaoks parima lahenduse, edastab haridusasutus info lapse jaoks rakendatud tugimeetmete kohta, mida nimetame "Pidepunktideks". Nii on keskuse spetsialistidel võimalik saada mitme osapoole ülevaade olukorrast ning otsustada, milliseid täpsustavaid uuringuid ja hinnanguid lapsele on tarvilik teha. Vajadusel annab keskus vanema nõusolekul ka suunajale tagasisidet ning soovitusi tugiteenuste korraldamiseks, kui selline vajadus peaks tekkima. Samuti teeme heal meelel koostööd kõigi lapse ja perega kokku puutuvate spetsialistidega väljaspool haridusasutusi. Infovahetus väljaspool meie maja töötavate spetsialistidega toimub ainult lapse ja vanema nõusolekul või seadusega sätestatud erijuhtudel. 

Igal lapsel ja vanemal on õigus ka ise soovi korral meie keskusesse pöörduda ning saada teenuseid ilma kooli kaasamiseta. Vajadusel arutleme kooli kaasamise vajaduse üle nõustamisel.

Juhul, kui näeme, et laps vajab teenuseid (nt kliinilised uuringud) või infot, mida meie keskus pakkuda ei saa, aitame perel neid leida. 

Teiselt poolt on keskuse ülesandeks laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine ning võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks. Meie töötajad nõustavad ning konsulteerivad nii haridusasutuste töötajaid kui teisi noortega tegelevaid spetsialiste. Abi pakume üsna piiritletud probleemide (nt ühe konkreetse lapse käitumise tugikava koostamine) kui ka laiemate küsimuste (nt kooli tugisüsteemi efektiivsuse suurendamine) korral. 

Samuti on meie ülesandeks tugisüsteemide koostöö ja ühistegevuse koordineerimine ja suunamine ning noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine.

 

Keskuse ülesanded

Keskuse ülesanded laste ja noorte sihtgrupiga tegelemisel on:

1) haridusasutuseväline eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;

2) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine;

3) eesti keelest erineva keelega laste, noorte, nende vanemate ja tugivõrgustiku nõustamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;

4) arendavate grupitegevuste läbiviimine;

5) rehabilitatsiooniteenuse pakkumine alla 16-aastastele lastele ja noortele.

 

Keskuse ülesanded täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel on:

1) lähivõrgustiku nõustamine laste ja noorte arendamisel, kasvatamisel ning toe pakkumisel;

2) last kasvatavate isikute teavitamine Eesti haridussüsteemi korraldustest;

3) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega;

4) laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine;

5) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse, sealhulgas tugispetsialistide aineühenduste töö koordineerimine ja suunamine ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;

6) tugispetsialistidele grupisupervisiooni pakkumine;

7) praktikavõimaluste pakkumine koostöös ülikoolidega;

8) individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine;

9) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;

10) lastele, noortele ja vanematele vajalike tugiteenuste arendamine;

11) haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel.

 

Viimased uudised

 1. 17.jaanuaril toimub vestlusring kakskeelsusest

  17.jaanuaril kell 17.30 – 19.00 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses lastevanemate vestlusring “Rõõmud ja mured seoses lapse kakskeelsusega”. Vestlust juhivad keskuse psühholoog Julia Laanemets ja eripedagoog Galina Manajenkova. Üritus on tasuta, eelregistreerimine ei ole vajalik. Täpsem info tel. 7461000

  02.01.2019|Loe edasi

 2. Toimus 4.klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaad

  Juba kolmandat korda toimus 03. detsembril Tartu linna 4. klassidele Lille Noortekeskuses sotsiaalsete oskuste olümpiaad. Kokku on seda läbi viidud neljal aastal, esimesel korral Tartu Loodusmajas. Sel aastal oli võimalus osaleda viies erinevas noori mitmekülgselt arendavas töötoas – koostöö, hoolivus, tunded, netisuhtlemine (küberkiusamine) ja foorumteater “Kuidas koolis hakkama saada?”. Töötubasid viisid läbi mitmed erinevad oma ala spetsialistid –...

  05.12.2018|Loe edasi

 3. Kogume laste arengu toetamiseks mängu- ja õppevahendeid

  On jõuluootuse, rahu ja headuse aeg. Just nüüd on sobiv aeg mõelda igale lapse ja tema perele ning võimalusele jagada seda, mida ehk Teie pere lapsed enam nii väga oma igapäevastes mängudes ei vaja. Mäng on väikese inimese töö … Tartu linna Hariduse Tugiteenuste Keskus pakub tugiteenuseid sadadele peredele ja seal kasvavatele lastele. Keskuse spetsialistid...

  04.12.2018|Loe edasi

 4. Keskuse psühholoog Julia Šarapova arutleb Õpetajate Lehes koolipsühholoogi rolli üle

  Koolipsühholoogid vaatasid end peeglist

  26.10.2018|Loe edasi

 5. Tartu õppenõustamiskeskus tähistab 20. aastapäeva

  15.novembril 2018 tähistame Eesti Rahva Muuseumis Tartu õppenõustamiskeskuse 20. aastapäeva konverentsiga “On õnnest puudu veel üks samm”. Konverentsi peamiseks sihtrühmaks on Tartu lasteaedade ja koolide juhid, HEVKO-d ja tugispetsialistid. Ettekannete ja töötubade materjalid: Konverentsi buklet Ana Kontor Jaan Kõrgesaar Piret Visnapuu-Bernadt Ruuda Lind Liis Arras ja Marju Aas Ly Erg ja Ana Kontor Grete Arro...

  04.10.2018|Loe edasi

Kõik uudised

Avaldatud: 24.05.2017