Uudised

18.06.2018Suvepuhkus
2. juuli - 5. august 2018. aastal on asutus suvepuhkuseks suletud. 6. - 17. august on uksed avatud kell 10-16. Alates 21.… Loe edasi
09.04.2018Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaa… Loe edasi
09.04.2018EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS
Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 &ndash… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Meie teenused

Keskus osutab hariduse tugiteenuseid lastele ja noortele, haridusasutuste spetsialistidele ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Hariduse Tugiteenuste Keskuse ühe suuna eesmärgiks on aidata lapsi nii õpi-, käitumis-, kui emotsionaalsete probleemide korral ning toetada peresid raskuste ennetamisel ning ületamisel. 

Meie spetsialistid pakuvad psühholoogilist, eripedagoogilist, logopeedilist ja sotsiaalpedagoogilist nõustamist ning olenevalt vajadusest toimub see individuaalse-, pere- või grupinõustamise vormis. Keskuse töötajaid toetab selles tegevuses ka lastepsühhiaater.

Üldjuhul algatab nõustamise haridusasutus, kui märgatakse, et lapse edukas toimetulek on häiritud ning seni pakutud tugiteenused ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Selleks, et meie töötajad saaksid leida lapse jaoks parima lahenduse, edastab haridusasutus info lapse jaoks rakendatud tugimeetmete kohta, mida nimetame "Pidepunktideks". Nii on keskuse spetsialistidel võimalik saada mitme osapoole ülevaade olukorrast ning otsustada, milliseid täpsustavaid uuringuid ja hinnanguid lapsele on tarvilik teha. Vajadusel annab keskus vanema nõusolekul ka suunajale tagasisidet ning soovitusi tugiteenuste korraldamiseks, kui selline vajadus peaks tekkima. Samuti teeme heal meelel koostööd kõigi lapse ja perega kokku puutuvate spetsialistidega väljaspool haridusasutusi. Infovahetus väljaspool meie maja töötavate spetsialistidega toimub ainult lapse ja vanema nõusolekul või seadusega sätestatud erijuhtudel. 

Igal lapsel ja vanemal on õigus ka ise soovi korral meie keskusesse pöörduda ning saada teenuseid ilma kooli kaasamiseta. Vajadusel arutleme kooli kaasamise vajaduse üle nõustamisel.

Juhul, kui näeme, et laps vajab teenuseid (nt kliinilised uuringud) või infot, mida meie keskus pakkuda ei saa, aitame perel neid leida. 

Teiselt poolt on keskuse ülesandeks laste ja noortega tegelevate eri valdkondade spetsialistide ühendamine ning võimaluste loomine kasvatustöö- ja õppetööalaste teadmiste täiendamiseks. Meie töötajad nõustavad ning konsulteerivad nii haridusasutuste töötajaid kui teisi noortega tegelevaid spetsialiste. Abi pakume üsna piiritletud probleemide (nt ühe konkreetse lapse käitumise tugikava koostamine) kui ka laiemate küsimuste (nt kooli tugisüsteemi efektiivsuse suurendamine) korral. 

Samuti on meie ülesandeks tugisüsteemide koostöö ja ühistegevuse koordineerimine ja suunamine ning noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine.

 

Keskuse ülesanded

Keskuse ülesanded laste ja noorte sihtgrupiga tegelemisel on:

1) haridusasutuseväline eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline nõustamine;

2) sobivate õppetingimuste soovitamiseks vajalike uuringute ja hindamiste korraldamine;

3) eesti keelest erineva keelega laste, noorte, nende vanemate ja tugivõrgustiku nõustamine Eesti haridussüsteemiga kohanemisel;

4) arendavate grupitegevuste läbiviimine;

5) rehabilitatsiooniteenuse pakkumine alla 16-aastastele lastele ja noortele.

 

Keskuse ülesanded täiskasvanute sihtgrupiga tegelemisel on:

1) lähivõrgustiku nõustamine laste ja noorte arendamisel, kasvatamisel ning toe pakkumisel;

2) last kasvatavate isikute teavitamine Eesti haridussüsteemi korraldustest;

3) erialase oskusteabe koondamine ja jagamine laste ja noortega tegelevate spetsialistidega;

4) laste ja noortega tegelevate spetsialistide nõustamine, enesetäiendamise koordineerimine ning neile tööalase professionaalsuse arendamise võimaluste pakkumine;

5) tugispetsialistide koostöö ja ühistegevuse, sealhulgas tugispetsialistide aineühenduste töö koordineerimine ja suunamine ning laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele koostöövõimaluste pakkumine;

6) tugispetsialistidele grupisupervisiooni pakkumine;

7) praktikavõimaluste pakkumine koostöös ülikoolidega;

8) individuaalsete õppekavade, õppevara, käitumise tugikavade ja individuaalsete arenduskavade koostamise ning rakendamise juhendamine;

9) lastele ja noortele tugiteenuse osutamisel koostöö tegemine teiste huvigruppide ning spetsialistidega;

10) lastele, noortele ja vanematele vajalike tugiteenuste arendamine;

11) haridus-, noorsootöö- ja hoolekandeasutuste nõustamine hariduslike erivajadustega laste ja noortega tegelemisel ning nende individuaalsuse arvestamisel.

 

Viimased uudised

 1. Suvepuhkus

  2. juuli – 5. august 2018. aastal on asutus suvepuhkuseks suletud. 6. – 17. august on uksed avatud kell 10-16. Alates 21. augustist töötame tavapärastel aegadel esmaspäevast reedeni 9-18.   Ilusat suve!

  18.06.2018|Loe edasi

 2. Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”

  12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega".  Vetlusringi juhivad Tartu Kroonuaia kooli õppealajuhataja Meelika Maila ning Tartu Kroonuaia kooli õpetaja ja Hariduse Tugiteenuste Keskuse eripedagoog Merle Varik. Üritus on tasuta ning eelregistreerimist ei toimu. Vestlusring toimub koostöös Tartu Kroonuaia Kooli kompetentsikeskusega.

  09.04.2018|Loe edasi

 3. EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS

  Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS „Kui naine armastab meest, kõik tööd teeb ära ta eest…“ ütlevad laulusõnad. Mis juhtub peres kui laulusõnad ootuseks või reaalsuseks saavad? Kuidas tulla toime olukorraga kui üks partneritest ei oska või ei soovi vastutust võtta...

  09.04.2018|Loe edasi

 4. Otsime psühholoogi

  Hariduse Tugiteenuste Keskus ootab oma meeskonnaga liituma   LASTEAEDADE PSÜHHOLOOGI (teenuse pakkumine lasteaedades kohapeal)   Kandideerijalt ootame: Kõrgharidust psühholoogia erialal (võib olla omandamisel) Töökogemust haridusasutuses Juhtumikorralduse põhimõtete tundmist Oskust hinnata ja edendada laste arendamist vajavaid valdkondi Valmisolekut töötada ka last ümbritseva võrgustikuga Head meeskonnatöö oskust, suhtlemisoskust ning pingetaluvust   Pakume: Võimalust panustada Tartu linna tugisüsteemide arendamisse Arengu-...

  26.01.2018|Loe edasi

 5. Suvine töökorraldus

  Vahemikus 3.juuli – 4.august on Hariduse Tugiteenuste Keskus suletud. Vahemikus 7.august – 18.august oleme avatud kell 10.00-15.00. Alates 21.augustist on keskus avatud taas tavapärasel ajal kell 9.00-18.00.   Ilusat suve!

  29.06.2017|Loe edasi

Kõik uudised

Avaldatud: 24.05.2017