Uudised

02.01.201917.jaanuaril toimub vestlusring kakskeelsusest
17.jaanuaril kell 17.30 - 19.00 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses lastevanemate vestlusring "Rõõmud ja mured seoses la… Loe edasi
05.12.2018Toimus 4.klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaad
Juba kolmandat korda toimus 03. detsembril Tartu linna 4. klassidele Lille Noortekeskuses sotsiaalsete oskuste olümpiaad. Kokk… Loe edasi
04.12.2018Kogume laste arengu toetamiseks mängu- ja õppevahendeid
On jõuluootuse, rahu ja headuse aeg. Just nüüd on sobiv aeg mõelda igale lapse ja tema perele ning võimalusele jagada… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Meie lugu

1998.aastal loodi kooliõpilaste toetamiseks Tartu linnas Kroonuaia Kooli juurde Nõustamis- ja Õpiabikeskus. Keskuse juhiks ning üheks eestvedajaks oli eripedagoog Ana Kontor. Meeskond pakkus nõustamist kõigile Tartu linna lastele. 

Programmi "Õppenõustamissüsteemi arendamine" raames laienes keskuse tegevus 2009.aastast ka Tartu maakonnale. Samuti hakati nõustamist pakkuma koolieelikutele ning noortele kuni 26. eluaastani. Projekt TAHTA raames loodi 1.jaanuaril 2010.aastal Hariduse Tugiteenuste Keskus. Meie keskuse praegused ruumid aadressil Tähe 56 avati sama aasta 26.märtsil. 

1.jaanuarist 2013.aastal on liitus Hariduse Tugiteenuste Keskusega seni Tartu Kutsehariduskeskuse struktuuriüksusena toiminud karjäärikeskus.

 Seoses SA Innove poolt algatatud üleriigiliste Rajaleidja keskuste loomisega ei nõusta alates 2014.a septembrist Hariduse Tugiteenuste Keskus enam väljaspool Tartu linna elavaid õpilasi. Samuti ei koordineeri me nõustamiskomisjoni tööd. Riiklikult finantseeritav Rajaleidja keskus hakkab tegelema pigem nõustamiskomisjoniga seonduvaga ning sellele eelneva ja järgneva tööga.

Jätkuvalt jääme tegelema koolieelikute ja kooliealiste laste arengu- ja õpiprobleemidega (psühholoogilise, eripedagoogilise, logopeedilise ning sotsiaalpedagoogilise nõustamisega). Varasemast suuremat tähelepanu hakkame  pöörama koolieelikutele ning võimalikult varajasele sekkumisele (mitte ainult märkamisele). Tartu linna oma keskus (Hariduse Tugiteenuste Keskus) jääb pakkuma abi lapsele, vanematele ning kooli spetsialistidele  lapse/noore jaoks vajaliku teenuse leidmisel ning rakendamisel.
Uue arendusena saavad keskuse hallata olema tugispetsialistide aineühenduste koordineerimine. Keskuses on alustanud tööd spetsialistid, kes hakkavad jõustama lasteaedades ja koolides töötavaid spetsialiste (psühholooge, eripedagooge, logopeede ja sotsiaalpedagooge).

Segadust võib kahe erineva keskuse teenuste pakkumine alguses tekitada, kuid julgustavalt soovitame vanematel, et valet kohta mure jagamiseks ei ole ning meie keskuse töötajad usuvad kindlasti, et parem on probleemide ilmnemisel reageerida kui reageerimata jätta. 

Avaldatud: 18.09.2014