Uudised

02.01.201917.jaanuaril toimub vestlusring kakskeelsusest
17.jaanuaril kell 17.30 - 19.00 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses lastevanemate vestlusring "Rõõmud ja mured seoses la… Loe edasi
05.12.2018Toimus 4.klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaad
Juba kolmandat korda toimus 03. detsembril Tartu linna 4. klassidele Lille Noortekeskuses sotsiaalsete oskuste olümpiaad. Kokk… Loe edasi
04.12.2018Kogume laste arengu toetamiseks mängu- ja õppevahendeid
On jõuluootuse, rahu ja headuse aeg. Just nüüd on sobiv aeg mõelda igale lapse ja tema perele ning võimalusele jagada… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Sotsiaalpedagoogid

Sotsiaalpedagoogiline nõustamine on koostöös lapse võrgustikuga tema sotsiaalse kompetentsuse suurendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, sh  kohanemine haridusasutuses, toimetulek koolikiusamisega, enesekontrolli arendamine, suhete loomine ja säilitamine. Läbi võrgustikutöö koordineerib sotsiaalpedagoog erinevate pedagoogiliste probleemide ennetust ja lahenduste otsimist.

Lea Voltri, lea.voltri@tugiteenused.tartu.ee

Hariduse Tugiteenuste Keskuses töötan alates 2017. aasta märtsist. Oma rakenduslikku kõrgharidust, olen lõpetanud Lääne- Viru Rakenduskõrgkooli sotsiaaltöö eriala ning läbinud Tartu Ülikooli sotsiaaltööeriala magistriõppe. Täiendõppena olen läbinud Tartu Ülikooli Haridusteaduskonnas pedagoogika kursuse ja õpilase individuaalsuse toetamise kursuse.

Olen töötanud Tartu Laste Turvakodus sotsiaalpedagoogina ning olnud koolis sotsiaalpedagoog. Lisaks sellele olen saanud töökogemuse naistele ja lastele varjupaigateenust osutavas asutuses ja pereteenust pakkuvas asutuses sotsiaalpedagoogina töötades ning asenduskodus kasvatajana ja laste päevakeskuses õpetajana töötades. Vabatahtlikuna teen koostööd MTÜ Vanem Vend Vanem Õde vabatahtlikega ja kuulun MTÜ NAK „Carpe Diem“ liikmete hulka, rahvusvahelise lastevastase vägivallaennetus programmi CAP- „Igal lapsel on õigus olla kaitstud, tugev ja vaba“ koolitajana. Olen Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatuse liige.

Minu tegevuse motivatsiooniks on soov pakkuda lapsele/noorele ja tema vanematele/hooldajatele ning lähikondlastele abi ja tuge raskuste ennetamisel ja lahendamisel, kaasates selle juurde vajadusel erinevaid võrgustikuliikmeid.

 

Merily Tensing-Kruusla (lapsepuhkusel) merily.tensing-kruusla@tugiteenused.tartu.ee

Olen keskuse tegemistesse oma panuse andnud alates 2010. aastast. Tööd alustasin sotsiaalpedagoogina ning aastatel 2014-2018 olen olnud keskuse juhi rollis. Eelnevalt oman töökogemust kooli tugispetsialistina, valla kultuuri- ja noorsootöö juhina ning koolitusfirma projektijuhina.
Oma töös lähtun soovist panustada tuge vajavate laste tõhusa abistamise süsteemi rakendumisesse. Usun, et inimestesse ja nende arengu toetamisse on vajalik investeerida targalt ja pühendunult. Elus esile kerkivate väljakutsete ees seistes on lahendus kergem saabuma, kui paluda abi soojalt ja inimlikult valdkonna spetsialistilt.

Avaldatud: 07.11.2018