Uudised

05.12.2018Toimus 4.klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaad
Juba kolmandat korda toimus 03. detsembril Tartu linna 4. klassidele Lille Noortekeskuses sotsiaalsete oskuste olümpiaad. Kokk… Loe edasi
04.12.2018Kogume laste arengu toetamiseks mängu- ja õppevahendeid
On jõuluootuse, rahu ja headuse aeg. Just nüüd on sobiv aeg mõelda igale lapse ja tema perele ning võimalusele jagada… Loe edasi
26.10.2018Keskuse psühholoog Julia Šarapova arutleb Õpetajate Lehes koolipsühholoogi rolli üle
http://opleht.ee/2018/10/koolipsuhholoogid-vaatasid-end-peeglist/… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Psühholoogid

Psühholoogiline nõustamine on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine. Nõustamine toimub koostöös lapsevanemate, õpetajate ja teiste erialade spetsialistidega. Nõustamise käigus selgitatakse välja lapse vajadused ja toetamise võimalused.

Julia Laanemets, julia.laanemets@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia magistriõppe, lisaks oman kraade eesti filoloogias ja pedagoogikas. Hariduse Tugiteenuste Keskuses töötan peamiselt kooliealiste laste ja noortega ning nende peredega. Osalen perekonna psühhoteraapia viieaastases väljaõppes ja töötan suures osas pereteraapia raamistikus. Olen koolitaja-suhtlemistreener, aastatel 2016-2017 läbisin vastava väljaõppe. Läbitud on ka lahenduskeskse lühiteraapia, motiveeriva intervjueerimise ja arvukad lühemad koolitused. Olen positiivse psühholoogia huviline, samuti rakendan aktiivselt teadveloleku tehnikaid. Varem olen töötanud õpetaja ja karjäärinõustajana, viimast nii noorte kui täiskasvanutega. Olles ema, läbisin vanemlike oskuste arendamiseks erinevad lühikoolitused, Gordoni perekooli, Vaikuseminutite koolituse ja PREP-paarisuhtekoolituse. Nõustan nii eesti kui vene keeles. Minu töö üheks osaks on ka Tartu linna koolipsühholoogide aineühenduse kureerimine.

Rena Pent, rena.pent@tugiteenused.tartu.ee

Olen õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja töötanud nii karjäärinõustaja kui koolipsühholoogina. Olen lõpetanud perekonna psühhoteraapia väljaõppe ja täiendanud enda teadmisi töötamaks nii paaride, perede kui lastega. Hariduse Tugiteenuste Keskuses tegelen eelkõige noorte ja perede nõustamisega. Oma töös kasutan palju süsteemset lähenemist, mistõttu ootan kohtumisele kogu peret, et aidata vanematel leida ressursse lastele turvalise kasvukeskkonna loomisel.

Jana Saluoks, jana.saluoks@tugiteenused.tartu.ee 

Tööd psühholoogina alustasin erivajadustega laste koolis, kus töötasin 4 aastat. Hariduse Tugiteenuste Keskuses alustasin tööd väikelaste ja koolieelikutega ning viimased seitse aastat on see olnud minu põhiliseks (südamelähedasemaks)  sihtrühmaks. Viin läbi vaatluseid lasteaedades, juhendan lapse probleemide märkamist ja sekkumist, nõustan lapsevanemaid ja haridusasutuse töötajaid lapse arengu-, suhtlemis- ja käitumisprobleemide osas. Tegutsen juhendajana sotsiaalsete- ja suhtlemisoskuste arendamise grupis, mis on korraldatud koolipikendust saanud ja/või arenguliste erivajadustega lastele. Oma töös kasutan palju mängulisi ja loovaid tehnikaid (mänguteraapiat) ning vajadusel on abiks minu koer Dollar. Kodus olen kahe poja ema ja abikaasa.

Liis Kask, liis.kask@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika ja psühholoogia bakalaureuseõppe ning psühholoogia magistriõppe. Õpingute jooksul olen töötanud abiõpetaja, õpetaja ja psühholoogina nii koolikeskkonnas kui ka rehabilitatsioonimeeskonnas. Hariduse Tugiteenuste Keskuses tegelen peamiselt eelkooliealiste ja I kooliastmes (1.-3. klass) õppivate laste ja nende vanemate nõustamisega. Vajadusel viime läbi ka vaatluse lapse õpikeskkonnas (lasteaed, kool) ning nõustame õpetajaid jt lapsega seotud täiskasvanuid lapse arengut mitmekülgselt toetava keskkonna loomiseks ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks.

 

Ene Raid, ene.raid@tugiteenused.tartu.ee 

Haridusvaldkonnas olen töötanud viimased 15 aastat, millest 1 aasta olen töötanud  sotsiaalpedagoogina, 8 aastat karjäärinõustajana, 10 aastat koolitajana (suhtlemioskused, motivatsioon, enesejuhtimine). Minu psühholoogia alased teadmised on omandatud Tartu Ülikoolis psühholoogiat õppides, suhtlemistreenerite väljaõppes ning hetkel jätkuvad Tallinna Loovteraapia magistriõppes spetsialiseerumisega tantsu- ja liikumisteraapiale.

Avaldatud: 02.12.2018