Uudised

18.06.2018Suvepuhkus
2. juuli - 5. august 2018. aastal on asutus suvepuhkuseks suletud. 6. - 17. august on uksed avatud kell 10-16. Alates 21.… Loe edasi
09.04.2018Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaa… Loe edasi
09.04.2018EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS
Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 &ndash… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Logopeedid

Logopeediline nõustamine on lapse kõne uurimine ning sellele järgnevalt sobivate parandamis ja/või arendamisvõtete soovitamine perekonnale ning toetusvõrgustikule. Logopeedi töövaldkonnad on – kõnemõistmine, suulise kõne komponendid (hääldamine, grammatika, siduskõne), kirjalik kõne, kõne kasutamine (suhtlemine, tegevuste reguleerimine kõnega), mitteverbaalne suhtlemine.

Ülle Kuusik, ylle.kuusik@tugiteenused.tartu.ee

Lõpetasin TÜ eripedagoogika osakonna 1979.a. 2004.a. omistati mulle magister artiumi kraad eripedagoogikas. Oma igapäevatöös olen keskendunud koolieelikute üldarengu- ja kõneprobleemide hindamisele ning perede nõustamisele. Vajadusel koostan individuaalse arenduskava, mille alusel pere kodus oma lapsega töötada saab. Eriti vajalik on see töös alla 3a. laste peredega. Aeg-ajalt paluvad abi lasteaia meeskonnad. Olukorrast tulenevalt viin läbi kohapealseid vaatlusi, juhtumi- ning teemapõhiseid ümarlaudu.

Päivi Kõiv, paivi.koiv@tugiteenused.tartu.ee

 Olen Tartu Ülikoolis lõpetanud eripedagoogika osakonna logopeedia erialal. Töökogemust oman lasteaia üldlogopeedina ning rehabilitatsiooni meeskonnas eripedagoogina. 2015. aasta märtsist alustasin tööd Hariduse Tugiteenuste Keskuses. Minu tegevuseks on eelkooliealiste laste kõne hindamine ning kõiki last ümbritsevate täiskasvanute nõustamine lapse ümber soodsama kõnekeskkonna kujundamise ning lapse kõne arendamise osas.

Minu töö üheks osaks on ka Tartu linna logopeedide aineühenduse kureerimine. 

Siiri Karm, siiri.karm@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud 2010. aastal Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna, spetsialiseerumisega logopeediale. Peale kooli lõpetamist töötasin erinevates koolides, lasteaedades ja nõustamiskeskustes. Aastast 2013 olen tööl Hariduse Tugiteenuste Keskuses, kus minu tööülesanneteks on eelkooliealiste laste kõne arengu hindamine ning lapsevanemate, õpetajate jt lapsega seotud täiskasvanute nõustamine lapse kõne arendamise osas. Olen arvamusel, et last ümbritsev keskkond mängib tema kõne arengus väga olulist rolli. Hea meelega annan nõu, kuidas seda keskkonda lapse jaoks soodsamaks muuta.

Avaldatud: 17.10.2017