Uudised

02.01.201917.jaanuaril toimub vestlusring kakskeelsusest
17.jaanuaril kell 17.30 - 19.00 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses lastevanemate vestlusring "Rõõmud ja mured seoses la… Loe edasi
05.12.2018Toimus 4.klasside sotsiaalsete oskuste olümpiaad
Juba kolmandat korda toimus 03. detsembril Tartu linna 4. klassidele Lille Noortekeskuses sotsiaalsete oskuste olümpiaad. Kokk… Loe edasi
04.12.2018Kogume laste arengu toetamiseks mängu- ja õppevahendeid
On jõuluootuse, rahu ja headuse aeg. Just nüüd on sobiv aeg mõelda igale lapse ja tema perele ning võimalusele jagada… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Eripedagoogid

Eripedagoogilise nõustamise käigus uuritakse ja arendatakse lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Eripedagoog annab lapse tugivõrgustikule pedagoogilisi soovitusi lapse arendamiseks. Spetsialist nõustab tugimeetmete vajalikkusest ning kättesaadavusest ja teeb koostööd kooli/lasteaia tugimeeskonnaga.

Merit Nukka, merit.nukka@tugiteenused.tartu.ee

Galina Manajenkova, galina.manajenkova@tugiteenused.tartu.ee

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat ja toetanud lasteaia- ja koolilapsi logopeedi ning eripedagoogina üle 30 aasta. Oma igapäevases töös nõustan ka lapsevanemaid ja õpetajaid. Töötan nii eesti- kui venekeelsete lastega.

Merle Varik, merle.varik@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna ning oman mitmekülgset töökogemust hariduslike erivajadustega laste õpetajana. Eripedagoogina pean koolielus eriti oluliseks sära laste silmis. Selle kadumisel olen rõõmuga nõus toetama õpetajaid, tugispetsialiste ning lapsevanemaid, et üheskoos aidata lapsel taas kogeda koolirõõmu.

Sirje Uibo, sirje.uibo@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogi ja logopeedina. Oman tööalast kogemust põhikooli logopeedina, õpiabirühma õpetajana, kooli tugisüsteemide juhina ning põhihariduse lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe õpetajana. Hariduse Tugiteenuste Keskuses, endise nimega Nõustamis- ja Õpiabikeskuses, töötan alates 2000. a. 

Minu töö üheks osaks on ka Tartu linna eripedagoogide ja haridusliku erivajadusega laste töö koordineerijate aineühenduste kureerimine.

Ana Kontor, ana.kontor@tugiteenused.tartu.ee

Keiti Kungla-Lilo, keiti.kungla@tugiteenused.tartu.ee (ajutiselt töölt eemal)

 Olen õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat ja logopeediat. Töökogemust oman lasteaias sobitusrühma- ja üldlogopeedina, samuti kõnepuuetega laste klassi eripedagoogi ja logopeedina. Hariduse Tugiteenuste Keskuses alustasin tööd eripedagoogina 2014.aasta augustis. Kuni 2017. aasta augustini kureerisin Tartu linna eripedagoogide ainühendust. Eripedagoogi ameti juures pean oluliseks koostööd last abistavate spetsialistide ja vanema vahel. Olen keskendunud eelkooliealiste (2-7aastaste) laste abistamisele.

Avaldatud: 31.10.2018