Uudised

18.06.2018Suvepuhkus
2. juuli - 5. august 2018. aastal on asutus suvepuhkuseks suletud. 6. - 17. august on uksed avatud kell 10-16. Alates 21.… Loe edasi
09.04.2018Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaa… Loe edasi
09.04.2018EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS
Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 &ndash… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Eripedagoogid

Eripedagoogilise nõustamise käigus uuritakse ja arendatakse lapse tunnetustegevust (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu), õpioskusi, suulist ja kirjalikku kõnet. Eripedagoog annab lapse tugivõrgustikule pedagoogilisi soovitusi lapse arendamiseks. Spetsialist nõustab tugimeetmete vajalikkusest ning kättesaadavusest ja teeb koostööd kooli/lasteaia tugimeeskonnaga.

Keiti Kungla-Lilo, keiti.kungla@tugiteenused.tartu.ee

 Olen õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat ja logopeediat. Töökogemust oman lasteaias sobitusrühma- ja üldlogopeedina, samuti kõnepuuetega laste klassi eripedagoogi ja logopeedina. Hariduse Tugiteenuste Keskuses alustasin tööd eripedagoogina 2014.aasta augustis. Kuni 2017. aasta augustini kureerisin Tartu linna eripedagoogide ainühendust. Eripedagoogi ameti juures pean oluliseks koostööd last abistavate spetsialistide ja vanema vahel. Olen keskendunud eelkooliealiste (2-7aastaste) laste abistamisele. 

Galina Manajenkova, galina.manajenkova@tugiteenused.tartu.ee

Olen õppinud Tartu Ülikoolis eripedagoogikat ja toetanud lasteaia- ja koolilapsi logopeedi ning eripedagoogina üle 30 aasta. Oma igapäevases töös nõustan ka lapsevanemaid ja õpetajaid. Töötan nii eesti- kui venekeelsete lastega.

Merle Varik, merle.varik@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna ning oman mitmekülgset töökogemust hariduslike erivajadustega laste õpetajana. Eripedagoogina pean koolielus eriti oluliseks sära laste silmis. Selle kadumisel olen rõõmuga nõus toetama õpetajaid, tugispetsialiste ning lapsevanemaid, et üheskoos aidata lapsel taas kogeda koolirõõmu.

Sirje Uibo, sirje.uibo@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogi ja logopeedina. Oman tööalast kogemust põhikooli logopeedina, õpiabirühma õpetajana, kooli tugisüsteemide juhina ning põhihariduse lihtsustatud õppekava lihtsustatud õppe õpetajana. Hariduse Tugiteenuste Keskuses, endise nimega Nõustamis- ja Õpiabikeskuses, töötan alates 2000. a. 

Minu töö üheks osaks on ka Tartu linna eripedagoogide ja haridusliku erivajadusega laste töö koordineerijate aineühenduste kureerimine.

Hene Binsol, hene.binsol@tugiteenused.tartu.ee

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogi ja logopeedina ning ka koolikorralduse erialal. Oman tööalast kogemust õpetajana ja logopeedina nii kõnepuuetega laste koolis kui ka rehabilitatsiooniasutuses. Nõustamisega tegelen Hariduse Tugiteenuste Keskuses, endise nimega Nõustamis- ja Õpiabikeskuses, 1998. aastast alates. Minu tegevuseks on on lapse kommunikatsioonivõime hindamine ja analüüsimine, suulise ja kirjaliku kõne loome ja mõistmisoskuse ning mitteverbaalse suhtlemise parandamise või arendamise võtete soovitamine lähtuvalt kõneuuringu tulemustest.

Avaldatud: 17.10.2017