Uudised

18.06.2018Suvepuhkus
2. juuli - 5. august 2018. aastal on asutus suvepuhkuseks suletud. 6. - 17. august on uksed avatud kell 10-16. Alates 21.… Loe edasi
09.04.2018Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaa… Loe edasi
09.04.2018EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS
Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 &ndash… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Küsimustik õpetajale

 Palun otsustage iga väite puhul, kas see kehtib Teie kohta.

 1. Olen uhke, et olen õpetaja

 2. Kuulan koolis hea meelega ära õpilased, kes minu poole pöörduvad

 3. Mulle meeldib, et minu töö on vaheldusrikas

 4. Hommikuti tulen tööle väljapuhanuna

 5. Oskan öelda „ei“ ega võta endale liigseid kohustusi

 6. Olen tööd tehes rõõmsameelne

 7. Mul on head tööalased suhted kooli tugimeeskonnaga

 8. Tahan saada uusi tööalaseid teadmisi

 9. Toitun tervislikult

 10. Mul on oma tööülesannete täitmiseks energiat

 11. Õhtuti uinun raskusteta ja magan katkestusteta hommikuni

 12. Mulle meeldib minu töö

 13. Lõõgastun tööpäeva jooksul vähemalt ühe pausi ajal 5-10 minutiks

 14. Usun, et tulen oma tööülesannete täitmisega toime

 15. Minu tööalased suhted kooli juhtkonnaga on head

 16. Teen oma tööd meelsasti ka siis, kui koolis on raskem periood

 17. Mul on iga päev aega, et tegeleda asjadega, mis ei ole tööga seotud

 18. Teen oma tööd innuga

 19. Suhtlen tööalaselt meelsasti kolleegidega

 20. Mul on nädalas vähemalt üks päev, mil ma ei pea mõtlema tööga seonduvast

 21. Tunnen, et minu tehtav töö on oluline

 22. Tööd tehes satun nii hoogu, et „aeg kipub lendama“

 23. Mulle meeldib lahendada igapäevaseid tööülesandeid uudsetel viisidel

 24. Naeratan inimestele, kellega suhtlen

——————————————————————————————————————–

 

Ülemäärane väsimus võib olla stressi tunnuseks. Väsimus võib olla kõiki eluvaldkondi hõlmav, aga võib olla seotud ka ühe või mõne spetsiifilisema valdkonnaga. Nii võib väsimust jagada nelja kategooriasse – füüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja intellektuaalne väsimus. Iga väsimuse liigi puhul sobivad leevenduseks erinevad tegevused. Väsimuse leevendamine ja ennetamine aitavad omakorda vältida stressi ning läbipõlemist.

 

Mida rohkem „ei“ otsuseid väidete 4, 9, 10, 11, 13 ja 22 puhul, seda tõenäolisem on füüsiline väsimus. Füüsilisele väsimusele on iseloomulik kehaline kurnatus, mis võib tekkida mitmetel erinevatel põhjustel. Olulisimad füüsilise heaoluga seotud tegurid on küllaldane uneaeg, tervislik toitumine, mõõdukas kehaline aktiivsus ja lõõgastumisvõimaluste olemasolu. Füüsilise väsimuse ennetamiseks ja leevendamiseks on oluline pöörata tähelepanu nende vajaduste katmisele. Vähemalt neljal-viiel päeval nädalas on vajalik 8 tundi kvaliteetset uneaega. Mõelge, kas Te saate toidust piisavalt palju kvaliteetseid toitaineid. Sama oluline roll energia tekitamisel ja säilitamisel, nagu on mõõdukal kehalisel aktiivsusel, on ka oskusel lõõgastuda, lubada oma lihastel lõdvestuda ning hingamis- ja pulsisagedusel alaneda. 

 

Mida rohkem „ei“ otsuseid väidete 2, 5, 7, 15, 19 ja 24 puhul, seda tõenäolisem on sotsiaalne väsimus. Sotsiaalse väsimuse korral kannatavad lisaks töösuhetele ka lähisuhted: pingestuvad suhted pereliikmetega, järjest vähem leitakse aega sõpradega koos olemiseks. Võib tekkida soov suhtlemisest üldse hoiduda. Sotsiaalse väsimuse puhul aitab lähisuhete tugevdamine. Võtke oma pere ja sõprade jaoks aega. Kasu võib olla kuulamis- ja enesekehtestamsioskuse arendamisest.

 

Mida rohkem „ei“ otsuseid väidete 1, 6, 12, 16, 18 ja 21 puhul, seda tõenäolisem on emotsionaalne väsimus. Emotsionaalsele väsimusele on iseloomulik positiivsete tunnete vähesus või üleüldine tunnete madal intensiivsuse tase võrreldes Teie tavapärase reageerimisviisiga. Emotsionaalse väsimuse puhul võib kasu olla loovtegevustele pühendumisest, füüsilisest aktiivsusest või ka uute huvitavate teadmiste, oskuste omandamisest. Kasu võib olla oma mõtlemisvigade uurimisest ning oma jõudu vähendavatest uskumustest teadlikuks saamisest selleks, et oma mõtteviisi muutes jõuda uuesti parema kontaktini ümbritsevaga.

 

Mida rohkem „ei“ otsuseid väidete 3, 8, 14, 17, 20 ja 23 puhul, seda tõenäolisem on vaimne väsimus. Vaimsele väsimusele on iseloomulikud keskendumisraskused, hajameelsus, unustamine ja tegemist vajavate toimingute alustamisega viivitamine. Vaimse väsimuse puhul on vajalik leida korrapäraseid võimalusi veeta iga nädal kasvõi mõni tund tööst puhates ning aastas vähemalt korra puhata järjest 2-3 nädalat. Puhkusevõimaluste korraldamisele võivad kaasa aidata nii ajaplaneerimis- kui ka enesekehtestamisoskuse arendamine.

Avaldatud: 07.10.2011