Uudised

18.06.2018Suvepuhkus
2. juuli - 5. august 2018. aastal on asutus suvepuhkuseks suletud. 6. - 17. august on uksed avatud kell 10-16. Alates 21.… Loe edasi
09.04.2018Vestlusring “Matemaatika ja eesti keele õpet toetavad tegevused koolieelikutega”
12. aprilil 2018. aastal kell 17.30 toimub Hariduse Tugiteenuste Keskuses (Tähe 56, Tartu) vestlusring teemal "Matemaa… Loe edasi
09.04.2018EV100 – SADA TUNDI SUHETE HEAKS
Eesti Pereteraapia Ühing                        EV100 &ndash… Loe edasi

Rohkem uudiseid

Erirühmad lasteaedades

Alushariduse tööd reguleerib „Koolieelse lasteasutuse seadus”. Lasteasutus saab lapse arengulisest erivajadusest tulenevalt võimaldada lapsele individuaalset lähenemist ja kõneravi. Erilasteaeda (erirühma) sobivuse  otsustab Tartu linna ja maakonna nõustamiskomisjon lapsevanema (eestkostja) nõusolekul. Laste arengu eripärasid arvesse võttes on koolieelsetes lasteasutustes võimalik moodustada järgmisi erirühmi:

 • tasandusrühm (rühmas kuni 12 last) kõnepuude ja –häire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele;
 • meelepuudega laste rühm (kuni 10 last) kuulmis- ja nägemispuudega lastele;
 • kehapuudega laste rühm  (kuni 12 last) füüsilise erivajadustega lastele;
 • arendusrühm (kuni 7 last)  mõõduka, raske ja sügava intellektipuudega lastele;
 • pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm (kuni 4 last) autismispektri häiretega lastele;
 • liitpuudega laste rühm (kuni 4 last). 

Valla- või linnavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi, kuhu kuuluvad erivajadustega lapsed koos teiste lastega. Sobitusrühmas on laste suurim lubatud arv väiksem kui teistes lasteasutuse rühmades, arvestades, et üks erivajadustega laps täidab kolm kohta.

Tartu linna lasteasutuse juures töötavad järgmised erirühmad:

 • tasandusrühm lasteaedes Annike, Hellik, Poku, Ristikhein, Maarjamõisa, Tähtvere ja Krõll; eralasteaias Kene; 
 • meelepuudega laste rühm lasteaias Maarjamõisa;
 • kehapuudega laste rühm  lasteaias Pääsupesa;
 • arendusrühm lasteaedades Annike ja Rõõmupesa;
 • pervasiivsete arenguhäiretega laste rühm lasteaias Rõõmupesa;
 • liitpuudega laste rühm Maarja Koolis.

Sobitusrühmad on 2017/2018 õa-l Tartu lasteaedes Kannike, Karoline, Klaabu, Krõll, Lotte, Meelespea, Midrimaa, Mõmmik, Pääsupesa, Ristikhein, Rukkilill, Rõõmupesa, Sass, Sipsik, Sirel, Triinu ja Taavi; eralasteaedades Anni, Terake ning Väike Päike. 

Avaldatud: 18.10.2017